Filter

Prečo nakupovať u nás online?

Výhodou nákupu v našom e-shope je nepretržitá dostupnosť výrobkov značky BonaVita. Výrobky, ktoré si u nás objednáte posielame priamo z veľkoskadu, preto nie je možné nakupovať po kusoch, ale iba v ucelených kartónoch

Nákup celých kartónov je vhodný pre malé predajne, bufety a spotrebiteľov, ktorí si pravidelne kupujú väčšie množstvá našich výrobkov. Cena pri každom výrobku zodpovedá cene za 1 kartón a v názve výrobku je uvedený aj počet kusov v kartóne. Želáme príjemné nakupovanie.

Chytrý macko radí:

Neziskový ekoprojekt Chytrý macko vznikol ako iniciatíva našej spoločnosti s cieľom zvýšenia podielu správne vytriedeného odpadu. Na obaloch našich výrobkov Chytrý macko hravou grafickou formou radí deťom, dospelým,či cudzincom, do ktorého z kontajnerov na separovaný odpad patrí prázdny obal produktu.

UPOZORNENIE: Vrecká a potraviny expedujeme z dvoch rôznych skladov, preto nie je možné zlučovať zásielky potravín BonaVita s ekosáčkami Chytrý macko. Vrecká je potrebné objednať zvlášť a objednávku zašleme samostatným baličkom kuriérom. V prípade objednávky vreciek za viac ako 49 eur je doprava zdarma. Za spôsobený diskomfort sa ospravedlňujeme.

 Z obalov sa Chytrý macko presunul aj do každodenného života,kde produkty pod touto značkou predstavujú ekologickú alternatívu pre nakupovanie a skladovanie potravín.  Viac o Chytrom mackovi na www.chytrymacko.sk

Na Slovensku vznikol unikátny projekt CHYTRÝ MACKO
Prinášame Vám krátky rozhovor so samotným tvorcom nápadu a projektu CHYTRÝ MACKO.

ZELENÝ kontajner - SKLO

Patrí sem: neznečistené sklenené fľaše a obaly, sklenené poháre, sklenené črepy a vázy.

Nepatrí sem: znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo,porcelán, keramika, žiarovky, tabuľové sklo, sklo kombinované s inými látkami (lepené sklo), laboratórne sklo.

Upozornenie: zaradenie obalov do farebných kontajnerov sa môže regionálne líšiť od nášho zaradenia, preto sa oboznámte s  pravidlami separovania odpadu vo vašom meste alebo obci.

MODRÝ kontajner - PAPIER

Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky papier, rolky od toaletného papiera, obaly od vajíčok, obálky, listy, pohľadnice.

Nepatrí sem: znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, použité papierové vreckovky a utierky.

Upozornenie: zaradenie obalov do farebných kontajnerov sa môže regionálne líšiť od nášho zaradenia, preto sa oboznámte s  pravidlami separovania odpadu vo vašom meste alebo obci.

ŽLTÝ kontajner - PLASTY

Patrí sem: PET fľaše, fólie, tégliky, obaly od kečupov a horčíc, plastové tašky a vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov (napr. zo šampónov, aviváží).Nepatrí sem: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, polystyrén.

Upozornenie: zaradenie obalov do farebných kontajnerov sa môže regionálne líšiť od nášho zaradenia, preto sa oboznámte s  pravidlami separovania odpadu vo vašom meste alebo obci. V mnohých samosprávach sa v žltých kontajneroch zbierajú spoločne s plastmi aj nápojové kartóny (tzv. tetrapaky) ako aj kovové obaly. 

ČERVENÝ kontajner - KOVY

Patrí sem: nápojové plechovky, konzervy od kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov, hliníkové kozmetické výrobky (sprejové nádoby, tuby), hliníkové fólie (viečka z jogurtov, smotany, čokolád), uzávery od kompótov, piva a pod.

Nepatrí sem: kovový šrot znečistený chemikáliami (napr. kovové obaly od farieb, benzínu, lepidiel a pod.), veľké a ostré kovové predmety, znečistené obaly (napr. plechovky so zvyškami potravín).

Upozornenie: zaradenie obalov do farebných kontajnerov sa môže regionálne líšiť od nášho zaradenia, preto sa oboznámte s  pravidlami separovania odpadu vo vašom meste alebo obci. V mnohých samosprávach sa KOVY zbierajú spoločne s plastami do žltých kontajnerov, alebo spoločne s nápojovými kartónmi (tzv. tetrapaky) do nádob oranžovej farby. 

ORANŽOVÝ kontajner 
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY

Patrí sem: neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložené z viacerých vrstiev, tzv. viacvrstvové kombinované materiály).

Nepatrí sem: znečistené nápojové kartóny.

Upozornenie: zaradenie obalov do farebných kontajnerov sa môže regionálne líšiť od nášho zaradenia, preto sa oboznámte s  pravidlami separovania odpadu vo vašom meste alebo obci. V mnohých samosprávach sa NÁPOJOVÉ KARTÓNY zbierajú spoločne s plastami do žltých kontajnerov, alebo spoločne s kovmi  do nádob červenej farby.