Filter

Chytrý macko radí:

Neziskový ekoprojekt Chytrý macko vznikol ako iniciatíva našej spoločnosti s cieľom zvýšenia podielu správne vytriedeného odpadu. Na obaloch našich výrobkov Chytrý macko hravou grafickou formou radí deťom, dospelým,či cudzincom, do ktorého z kontajnerov na separovaný odpad patrí prázdny obal produktu. 
Z obalov sa Chytrý macko presunul aj do každodenného života,kde produkty pod touto značkou predstavujú ekologickú alternatívu pre nakupovanie a skladovanie potravín. 
Viac o Chytrom mackovi na www.chytrymacko.sk